Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru yma i roi gwybod i aelodau’r Llynges Frenhinol, Y Fyddin Brydeinig, Yr Awyrlu Brenhinol, Cyn-filwyr a’u teuluoedd am ddigwyddiadau a newyddion a gwybodaeth sy’n ymwneud â Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru a phob un o’r 22 awdurdodau lleol yng Nghymru wedi ymrwymo i gefnogi pobl sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog arferol a’r rhai wrth gefn a chyn-filwyr, yn ogystal â’u teuluoedd.

Yn rhan o’r ymrwymiad yma, rydym wedi creu Cyfamod y Lluoedd Arfog Cymru – gwefan arbennig i bobl sydd yn rhan o Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru i roi gwybod iddynt am yr hyn sy’n digwydd yn rhanbarthol, yn ogystal â’r newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf sy’n ymwneud â chyflogaeth, tai, iechyd a lles.

Ydych chi eisiau helpu i gefnogi aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru?

Yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod yn fuan yng Nghymru

Digwyddiadau sydd yn digwydd yn eich ardal. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Ein Cefnogi

Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi gefnogi’r wefan hon, Cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru neu os oes gennych wybodaeth yr hoffech ei rannu gyda Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru, cliciwch ar y ddolen isod.

Arwyddo’r Cyfamod

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid gan y genedl y dylai’r rhai sydd yn gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, gael eu trin yn deg ac na ddylent wynebu anfantais tra’n ceisio cael gafael ar nwyddau a gwasanaethau cyhoeddus neu breifat yn y DU.

Mae’r Cyfamod yn addewid gwirfoddol y gall Sefydliadau ddewis ei arwyddo er mwyn arddangos eu cefnogaeth i Gymuned y Lluoedd Arfog ac ar gyfer egwyddorion y Cyfamod.   Mae croeso i bob sefydliad – cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, bach, mawr a chanolig – arwyddo’r Cyfamod.

Dilyn y newyddion diweddaraf!

Latest News

Stay up to date on the latest news in Wales.

This site is registered on wpml.org as a development site.